Betalar du för höga avgifter?

Baserat på ditt födelseår har du troligtvis ITP2. Om det inte stämmer kan du justera det här.
kr

Dra i reglaget och se hur avgiften påverkar

Det mörka fältet visar förvaltningsavgifterna inom ITP. På den vanliga sparmarknaden är avgifterna högre.
Förvaltningsavgift %
Dina förvaltningskostnader tills du blir 65 år: kr
kr
Notera att ditt ITPK-kapital bara är en del av din tjänstepension inom ITP2.
Logga in i rådgivningstjänsten för att få råd om dina placeringar
Läs mer om förvaltningsavgifter och hur vi har räknat

Förvaltningsavgift är den avgift du varje år betalar till det bolag som förvaltar ditt kapital. Om du har ITP kommer du åt de allra lägsta avgifterna på marknaden, eftersom bolagen sänker sina avgifter för att komma med i ITP-valet. ITP-avgifterna ligger därför mellan 0,10 och 0,30 %, medan avgifter på 2 % eller mer inte är ovanliga på den vanliga sparmarknaden.

Från 2 000 till 130 kronor per år
Vi tar ett exempel. Jonna har ett sparkapital på 100 000 kronor. Det kan vara hennes premiepension, hennes tjänstepension eller ett privat pensionssparande. Det bolag som förvaltar hennes pengar tar ut en förvaltningsavgift som varje år minskar själva kapitalet. Med en förvaltningsavgift på 0,13 % minskar Jonnas kapital med 130 kronor om året. Om förvaltningsavgiften istället är 2 % per år minskar kapitalet med 2 000 kronor.

... eller från 20 000 till 1 300 ...
Sparkapitalet blir förstås också större när pengarna ger avkastning och om Jonna sparar mer. Men ju större hennes kapital är, desto viktigare blir det att avgifterna är låga. Om vi lägger till en nolla och tänker oss att Jonna har en miljon i kapital kan alltså den årliga avgiften variera från 1 300 kronor (avgift 0,13 %) till 20 000 kronor (avgift 2 %).

Så har vi räknat ut hur avgiften påverkar din pension

 • Avkastning 3 procent.
 • Avkastningsskatt 0,6 procent.
 • Med återbetalningsskydd.
 • Förväntad löneutveckling:
  25-35 år 5 %
  36-45 år 3 %
  46-55 år 2 %
  56-65 år 1 %

Du måste vara mellan 25 och 65 år för att se hur avgiften påverkar din pension.

Du måste fylla i båda fälten.