”Banken valde mina pensionsfonder utan att jag riktigt förstod vad det innebar”

När Johannes Glaumann skulle omförhandla sina bolån ville banken samtidigt placera om hans pensionspengar. Trots att han inte riktigt visste vad bankmannen gjorde så gick han med på det:
– Det sades inte rätt ut, men det kändes lite som om förhandlingen om bolånet var beroende av att jag gick med på att flytta mina pensionspengar, säger Johannes.

Den totala pensionen består av flera olika delar, förutom den allmänna pensionen har många som arbetar också tjänstepension som betalas av arbetsgivaren. Alla arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal sparar till tjänstepension för sina anställda. Ju mer du tjänar, desto större betydelse får tjänstepensionen. Pengarna som din arbetsgivare betalar in till dig kan du placera med större eller mindre risk – och med högre eller lägre avgifter.  

Johannes säger att han är nöjd med de fonder som bankmannen placerade hans pengar i, men han önskar ändå att han hade haft mer kunskap om vilka val som fanns och vad de innebar. 

Rådgivning förenklar dina val

– Visst kunde jag ha försökt sätta mig in detta själv, men ska man sitta och jämföra alla fonder och försäkringar krävs att man lägger ner mycket tid. Jag tror det är svårt att engagera sig i pensionen när den ligger så långt bort, även om man intellektuellt förstår att de val man gör kommer få betydelse sen. Så var det i varje fall för mig.

Anders Ångbäck är ansvarig för rådgivningstjänst.se som ger oberoende rådgivning om tjänstepensionen och premiepensionen. Rådgivningstjänsten finansieras med pengar från Svenskt Näringsliv och PTK, en sammanslutning av 26 fackförbund. 

– Eftersom tjänstepensionen är en viktig del av kollektivavtalets erbjudande, ligger det i våra medlemmars intresse att de som har tjänstepension får ut så mycket som möjligt av den. Det är syftet med rådgivningstjänsten. 

Anders Ångbäck säger att han mycket väl känner igen Johannes erfarenheter från samtal med andra personer som upplever pensionssparande som krångligt och svårt att engagera sig i.   

– Det kan tyckas lite krångligt med tjänstepension, men förhoppningen är att vår rådgivning ska hjälpa till att förenkla dina val.

 

Tjänstepension – vad är det?

Du har kanske sett en bild på pensionspyramiden. Den illustrerar de tre delarna i din pension.

Allmän pension

I basen på pensionspyramiden finns den allmänna pensionen. Du tjänar in allmän pension genom hela livet på all inkomst upp till 38 438 kronor i månaden (2017). Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen är störst, och premiepensionen är en del som du själv kan placera.

Tjänstepension

I mitten av pensionspyramiden finns tjänstepensionen, i ditt fall ITP. Den kan bli en betydande del av din framtida pension. Ju mer du tjänar, desto större betydelse får tjänstepensionen. Varje månad då du får lön sätter din arbetsgivare också in pengar till din tjänstepension. Tjänstepensionen kan ha sin grund i kollektivavtal eller i ett individuellt avtal mellan en arbetsgivare och en anställd.

Privat pensionssparande

Toppen av pensionspyramiden är ditt privata sparande. Hur stor den delen blir beror på hur mycket du sparar, hur hög avkastning du får och hur höga avgifter du har på ditt sparande.

Källa: PTK