Hur resonerar ni när ni ger råd om efterlevandeskydd?

Rådgivningen om efterlevandeskydd utgår från att om du har en familj som är beroende av din inkomst ska de behålla ungefär samma ekonomiska levnadsstandard om du dör. Grundprincipen är att din familj ska kunna behålla standarden i minst tre år. Om du har barn ska familjen kunna behålla den ekonomiska standarden tills det yngsta barnet fyller 20.

Engångsbelopp och löpande ersättning
Vi räknar med att din familj behöver dels ett engångsbelopp som ska täcka din del av era gemensamma lån, dels löpande ersättning för att täcka ditt bidrag till familjens inkomst varje månad.

Olika typer av ekonomiskt skydd – men bara för dig som har familj
Du kan skydda din familj på flera olika sätt:
• familjeskydd och återbetalningsskydd i din ITP
• grupplivförsäkringar via din arbetsgivare eller ditt fackförbund
• privat livförsäkring.

Du som är ensamstående utan barn eller har äldre barn tjänar på att välja bort familjeskydd och återbetalningsskydd. På så sätt blir din pension högre.

Läs fler frågor och svar

Har du tjänstepensionen ITP?

PTK Rådgivningstjänst ger dig gratis och oberoende råd om pension och försäkring. Bakom rådgivningstjänsten står PTK, som är 26 fackförbund i samverkan. Till startsidan