I listan med försäkringar i fliken Detaljer i rådgivningen om efterlevandeskydd är en rad (Alecta) överstruken. Varför?

Om en rad är överstruken betyder det att du har fått rådet att ta bort den försäkringen. När du sedan går vidare i tjänsten så får du veta hur du kan följa rådet.

Läs fler frågor och svar

Har du tjänstepensionen ITP?

PTK Rådgivningstjänst ger dig gratis och oberoende råd om pension och försäkring. Bakom rådgivningstjänsten står PTK, som är 26 fackförbund i samverkan. Till startsidan