Omställningspension – vad är det?

Om du dör kan din maka eller make, som inte fyllt 65 år, få omställningspension under en viss period. Även din sambo kan få omställningspension om ni har barn tillsammans. Barn får barnpension till och med den månad de fyller 18 år eller som längst till 20 år om barnet går i grundskolan eller gymnasiet.

Läs mer:

Pensionsmyndigheten om omställningspension garantipension

Läs fler frågor och svar

Har du tjänstepensionen ITP?

PTK Rådgivningstjänst ger dig gratis och oberoende råd om pension och försäkring. Bakom rådgivningstjänsten står PTK, som är 26 fackförbund i samverkan. Till startsidan