Vad menar ni med familjesituation?

När vi pratar om familjesituation menar vi om du är gift, sambo eller ensamstående, om du har barn och i så fall hur många.

Hur din familj ser ut påverkar vilka råd vi ger dig, bland annat vilket efterlevandeskydd du behöver. Ditt försäkringsbehov påverkas av om ditt hushåll har flera inkomster, om det är flera som är beroende av din inkomst och så vidare. Därför är det viktigt att du går igenom en ny rådgivning om din familjesituation ändras, så att du får aktuella råd.

Läs fler frågor och svar

Har du tjänstepensionen ITP?

PTK Rådgivningstjänst ger dig gratis och oberoende råd om pension och försäkring. Bakom rådgivningstjänsten står PTK, som är 26 fackförbund i samverkan. Till startsidan