Hur avgör PTK vilka fonder som passar mig?

De råd du får i PTK Rådgivningstjänst är framtagna av våra pensionsexperter, som är licensierade rådgivare. I rådgivningstjänsten får du hjälp att välja mellan fondförsäkring och traditionell försäkring. Du får även råd om vilka fonder du ska välja, inom ITP1 och ITPK och för din premiepension.

För att ge dig individuella råd tar vi reda på din riskprofil, det vill säga vilka risker som du vill och bör ta beroende på din situation. Vi räknar ut riskprofilen med hjälp av hur du svarar på frågorna i guiden om ålderspension: hur du bor, vad du har för arbetssituation, hur du vill göra investeringar, hur riskbenägen du är och hur ofta du vill se över dina placeringar.

Därefter kopplar vi in en marknadsportfölj som sprider riskerna geografiskt. När vi har valt ut de placeringar som passar dig bäst så kontrollerar vi var du får de lägsta avgifterna och rekommenderar dig att spara där.

PTK säljer inga produkter och får inte ersättning eller provision från något försäkringsbolag. PTK Rådgivningstjänst ger dig stöd att själv ta ansvar och anpassa ditt försäkringsskydd efter dina behov.

Läs fler frågor och svar

Har du tjänstepensionen ITP?

PTK Rådgivningstjänst ger dig gratis och oberoende råd om pension och försäkring. Bakom rådgivningstjänsten står PTK, som är 26 fackförbund i samverkan. Till startsidan