Försäkringsskydd – vad menas med det?

När vi använder begreppet försäkringsskydd i PTK Rådgivningstjänst menar vi alla de försäkringar som skyddar dig. Försäkringsskydd är ett större begrepp än försäkring. Till 
exempel kan ditt sjukförsäkringsskydd bestå av flera olika sjukförsäkringar som skyddar dig om du blir sjuk.

Läs fler frågor och svar

Har du tjänstepensionen ITP?

PTK Rådgivningstjänst ger dig gratis och oberoende råd om pension och försäkring. Bakom rådgivningstjänsten står PTK, som är 26 fackförbund i samverkan. Till startsidan