Vad är det för schablon ni använder för att beräkna min allmänna pension?

Vi gör ett antagande i rådgivningstjänsten om hur hög din allmänna pension kommer att bli. Det antagandet bygger på vilken lön du har i dag och när vi tror att du började jobba.
Resultatet när vi räknar med schablonen blir en ungefärlig uppskattning. För att få en så rättvisande bild som möjligt av din kommande pension rekommenderar vi att du själv går in på Min sida och uppdaterar uppgifterna om din lön och när du började jobba. Du hittar de uppgifterna på minpension.se eller i ditt orange pensionskuvert.

Läs fler frågor och svar

Har du tjänstepensionen ITP?

PTK Rådgivningstjänst ger dig gratis och oberoende råd om pension och försäkring. Bakom rådgivningstjänsten står PTK, som är 26 fackförbund i samverkan. Till startsidan