Vad är PTK?

PTK förbättrar villkoren och ökar tryggheten på arbetsmarknaden för privatanställda tjänstemän. Vår organisation består av 26 fackförbund som samverkar om förhandlingar, utbildning och information. PTK representerar dig i förhandlingar om bland annat pension, försäkringar, omställning och arbetsmiljö.

Läs fler frågor och svar

Har du tjänstepensionen ITP?

PTK Rådgivningstjänst ger dig gratis och oberoende råd om pension och försäkring. Bakom rådgivningstjänsten står PTK, som är 26 fackförbund i samverkan. Till startsidan