Vad är ett fackförbund?

Ett fackförbund är en organisation av arbetstagare. Fackförbundet stödjer sina medlemmar i frågor om till exempel löner, anställningsvillkor och arbetsmiljö. Fackförbund ger arbetstagarna inflytande i organisationen eftersom förbundet har en representant med i högsta styrelsen. Som arbetstagare väljer du själv om du vill gå med i ett fackförbund. Ett fackförbund består av alla Sveriges fackföreningar inom en viss bransch.

Läs fler frågor och svar

Har du tjänstepensionen ITP?

PTK Rådgivningstjänst ger dig gratis och oberoende råd om pension och försäkring. Bakom rådgivningstjänsten står PTK, som är 26 fackförbund i samverkan. Till startsidan