Hur resonerar ni när ni ger råd om ersättning vid sjukdom?

Syftet med sjukförsäkringsdelen i PTK Rådgivningstjänst är att du ska bli medveten om

  • vilket sjukförsäkringsskydd du har
  • hur din ekonomi påverkas om du blir långvarigt sjukskriven
  • vad du kan göra för att påverka skyddet.

När du har gått igenom rådgivningen ska du kunna fatta välgrundade beslut om ditt sjukförsäkringsskydd. Råden utgår från din och din familjs ekonomi och den ersättning du får om du blir sjuk i dag. Du och din familj ska ha en fungerande ekonomi om du blir sjuk, men också medan du är frisk och arbetar som vanligt. Om dina försäkringar inte räcker kan du få råd om att spara till en buffert eller att komplettera dina försäkringar med en gruppsjukförsäkring eller en privat sjukförsäkring.

Om du är sjukskriven länge får du ingen lön
Om du blir långvarigt sjukskriven får du inte längre någon lön från din arbetsgivare. Du får istället ersättning från Försäkringskassan och från sjukförsäkringen inom ITP. Din sammanlagda ersättning blir dock lägre än din normala månadsinkomst. Därför behöver du vara försäkrad.

Läs fler frågor och svar

Har du tjänstepensionen ITP?

PTK Rådgivningstjänst ger dig gratis och oberoende råd om pension och försäkring. Bakom rådgivningstjänsten står PTK, som är 26 fackförbund i samverkan. Till startsidan