Vad är karens?

Karens innebär att det finns en väntetid innan något händer, till exempel innan du får pengar från en försäkring. En sjukförsäkring kan exempel ha en period på ett år när du inte får någon ersättning. Ju längre karens, desto billigare bör försäkringen vara.

Läs fler frågor och svar

Har du tjänstepensionen ITP?

PTK Rådgivningstjänst ger dig gratis och oberoende råd om pension och försäkring. Bakom rådgivningstjänsten står PTK, som är 26 fackförbund i samverkan. Till startsidan