Hushåll

De som kan få ut pengar från dina försäkringar. Hushållet kan bestå av enbart dig själv eller inkludera dina hemmaboende barn, din make, maka eller sambo samt hens hemmaboende barn. Barn som delvis bor hemma räknas också. 

Läs fler frågor och svar

Har du tjänstepensionen ITP?

PTK Rådgivningstjänst ger dig gratis och oberoende råd om pension och försäkring. Bakom rådgivningstjänsten står PTK, som är 26 fackförbund i samverkan. Till startsidan