Pensionskapital

Det aktuella värdet på dina pensionspengar. Hur mycket pengar det är beror bland annat på hur stora premier som är inbetalda, hur höga avgifter du betalar och hur stor avkastning du har fått på pengarna.

Läs fler frågor och svar

Har du tjänstepensionen ITP?

PTK Rådgivningstjänst ger dig gratis och oberoende råd om pension och försäkring. Bakom rådgivningstjänsten står PTK, som är 26 fackförbund i samverkan. Till startsidan