Karens - vad är det?

Karens innebär att det finns en väntetid innan något händer, till exempel innan du får pengar från en försäkring. En sjukförsäkring kan exempel ha en period på ett år när du inte får någon ersättning. Ju längre karens, desto billigare bör försäkringen vara.