Sjukpension – vad är det?

I din ITP ingår sjukpension som innebär att du kan få ersättning om du är sjuk längre än 90 dagar i följd – eller mer än 105 kalenderdagar under ett år. För att få ITP:s sjukpension behöver du vara sjukskriven på minst 25 procent, få ersättning från Försäkringskassan och vara över 18 år.

Tidigare fanns det även en ersättning som Försäkringskassan betalade ut som hette sjukpension men den heter numera sjukersättning.