Vad är sjuk- eller aktivitetsersättning?

Sjuk- eller aktivitetsersättning kan du få från Försäkringskassan om du har haft sjukpenning under en längre tid och är sjukskriven på minst 25 procent. Sjukersättning får du om det inte är troligt att du kommer att kunna jobba heltid igen. Aktivitetsersättning får du om du är under 30 år och det inte är troligt att du kommer att kunna jobba heltid på minst ett år. Aktivitetsersättningen är tidsbegränsad och du kan få den för högst tre år i taget.