Vad menas med att jag får ”upp mot 90 procent” av min lön?

Om du är sjuk längre än 14 dagar övergår sjuklönen till sjukpenning som Försäkringskassan betalar ut. Sjukpenningen är knappt 80 procent av din lön upp till en månadslön på cirka 800 kronor per dag. Tjänar du mer får du kollektivavtalad sjuklön med 90 procent på resten av lönen. Du får dessutom 10 procent av lönen i kollektivavtalad sjuklön från din arbetsgivare. Sammanlagt betyder det här att du, beroende på hur mycket du tjänar, kan du få upp mot 90 procent av din lön.