Vad menas med bestående sjukdom?

När vi pratar om bestående sjukdom menar vi att du får ersättning från Försäkringskassan i form av sjuk- eller aktivitetsersättning. Då har du redan fått sjukpenning från Försäkringskassan under en period. Sedan har de antingen gjort bedömningen att du troligen inte kommer att kunna jobba heltid på minst ett år – om du är under 30 år; då får du aktivitetsersättning – eller att du troligen aldrig kommer att kunna jobba heltid igen – om du är över 30 år; då får du sjukersättning.

Läs mer:

Försäkringskassan: stadigvarande sjukdom

Försäkringskassan: sjuk minst ett år