Varför får jag mindre pengar efter det första året och sedan mer igen om jag är sjuk en längre tid?

Dag 15–90 får du högre ersättning än senare, eftersom du både får sjuklön från din arbetsgivare och sjuklön från Försäkringskassan. Därför får du i snitt en högre ersättning under det första året än vad du får efter ett år.

Om Försäkringskassan bedömer att din sjukdom är bestående kan du få sjuk- eller aktivitetsersättning. Då får du ersättning från Försäkringskassan samtidigt som du får sjukpension från Alecta. Tillsammans kan de två ersättningarna bli mer än du hade tidigare.