Ålderspension – vad är det?

Ålderspension är den pension som du får när du slutar jobba och går i pension, helt eller delvis.

Ålderspensionen består av allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande. Allmän pension får alla. Tjänstepension är i ditt fall ITP, men det finns även andra lösningar för tjänstepension. Det privata pensionssparandet ansvarar du själv för.