Hur får jag ut pension från perioder när jag har arbetat utomlands?

Pensionsmyndigheten har hand om utbetalningar av pension, både den allmänna pensionen och pension från utlandet. Kontakta dem för att få reda på hur du ska få ut din pension.

När du arbetar utomlands är det inte säkert att du tjänar in pension i Sverige. Därför behöver du själv ta reda på vad som gäller i det land där du arbetar.

Läs mer:
Arbeta utomlands