Hur påverkas råden i tjänsten vid börsoro?

De råd som vi ger i tjänsten utgår från dig, dina behov och vilken risk du kan ta. Råden tar bland annat hänsyn till hur gammal du är och hur din nuvarande ekonomi ser ut. Råden är framtagna utifrån vedertagna analyser hur finansmarknaden fungerar på lång sikt och inte utifrån rörelser på marknaden.