Kan jag få ut min pension även om jag bor utomlands?

Ja. Pensionsmyndigheten har hand om utbetalningar av pension, både den allmänna pensionen och pension från utlandet. Kontakta dem för att få reda på hur du ska få ut din pension. Om din fråga gäller tjänstepensionen ITP kontaktar du istället de försäkringsbolag som du har valt.

Läs mer:
Arbeta utomlands
För dig som bor utanför Sverige