Traditionell försäkring – vad menas med det?

I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Bolaget placerar i till exempel aktier eller fastigheter och sköter förvaltningen. Du är garanterad att få tillbaka premierna minus skatter och avgifter.

Motsatsen till traditionell försäkring är fondförsäkring.