Traditionell förvaltning – vad menas med det?

Traditionell förvaltning innebär att försäkringsbolaget som förvaltar pengarna bestämmer hur pengarna placeras. Bolaget placerar i till exempel aktier eller fastigheter. Du är garanterad att få tillbaka premierna minus skatter och avkastning.

Motsatsen till traditionell förvaltning är fondförvaltning.