Ursprunglig ITPK – vad menas med det?

Du som har ITP 2 har en del av din ITP som kallas ITPK. Tidigare hamnade den delen av kapitalet automatiskt i en försäkring hos Alecta där värdeökningen var låg. I dag ger din ITP bättre möjligheter till avkastning. Att ha pengar i ursprunglig ITPK är inte en bra idé eftersom avkastningen fortfarande är låg. Därför rekommenderar vi att du flyttar de pengarna.

Vi rekommenderar att du väljer en traditionell försäkring om flytten av ditt kapital innebär en betydande engångsinsättning i en ny försäkring. Detta är särskilt viktigt om du har nära till pensionen, eftersom en fondförsäkring kan sjunka i värde på kort sikt.