Vad är avkastning?

Avkastning är hur pengar ändrar värde från en tidpunkt till en annan. När vi talar om avkastning i PTK Rådgivningstjänst menar vi hur mycket ditt pensionskapital ökar i värde. Avkastning används ofta synonymt med vinst eller ränta.