Vad är en fond?

En fond är en samling av värdepapper, till exempel aktier eller obligationer.