Vad är förvaltningsavgifter?

Förvaltningsavgift är den avgift du varje år betalar till det bolag som förvaltar ditt kapital. Vi rekommenderar att du väljer sparformer med låga förvaltningsavgifter. En liten procentuell skillnad i förvaltningsavgift kan göra stor skillnad på ditt försäkringskapital – särskilt om kapitalet är stort.