Vad menar ni när ni i rådgivningen för ålderspension pratar om min riskprofil?

Din riskprofil handlar om vilka risker som du vill och bör ta beroende på hur din situation ser ut i dag. Rådgivningstjänsten räknar ut din riskprofil med hjälp av hur du svarar på frågorna i guiden om ålderspension: hur du bor, vad du har för arbetssituation, hur du vill göra investeringar, hur riskbenägen du är och hur ofta du vill se över dina placeringar.