Vad menas med räntebärande papper?

Den som har räntebärande papper lånar ut pengar – till staten, en kommun eller ett stort företag – under en förutbestämd tidsperiod och får en bestämd ränta på pengarna under tiden. Exempel på räntebärande papper är obligationer.

Att spara i räntebärande papper innebär en mindre risk än att spara i aktier eller fonder.