Vad menas med slutbetalning?

Slutbetalning gäller dig som har ITP 2. När du har jobbat tills du är 62 år och en månad kan du få din pension slutbetalad. Det innebär att resten av dina pensionspremier betalas in så att du får samma pension som om du hade arbetat till 65 års ålder.

Pengarna till slutbetalningen har lagts undan under hela ditt arbetsliv, så man kan säga att din eller dina arbetsgivare redan har betalat för den.