Varför måste jag logga in med e-legitimation? Kan jag inte bara få ett lösenord?

Rådgivningstjänst.se ger dig råd utifrån dina personliga uppgifter. Vi hämtar uppgifterna från försäkringsbolagen efter att du har gett oss fullmakt.

Vi vill skydda dina uppgifter och din personliga integritet och vi har gjort bedömningen att e-legitimation är den säkraste lösningen. Därför kan du bara logga in med e-legitimation.