Återbetalningsskydd – vad är det?

Om du väljer ITP medåterbetalningsskydd får din familj din ITP om du dör innan hela pensionen har betalats ut till dig.

Återbetalningsskyddet innebär att din egen pension minskar något, så du bör inte välja det om du inte har familj.