Välkommen åter senare!

Under morgonen genomför vi systemunderhåll och rådgivningstjänsten är otillgänglig till 11.00. Välkommen tillbaka då!

Efterlevandeskydd - vad är det?

Du kan lägga till ett efterlevandeskydd i din ITP så att din familj kan behålla samma ekonomiska levnadsstandard om du dör. Om du inte har familj bör du istället välja bort efterlevandeskyddet. Då blir din egen ålderspension högre.