Familjepension – vad är det?

Du som har ITP 2 och tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp om året har en familjepension för efterlevande i din ITP. År 2020 är 7,5 inkomstbasbelopp 501 000 kronor, det vill säga ungefär 41 066 kronor i månaden.

Familjepension till maka, make och barn
Familjepensionen innebär att när du dör får din make eller maka ersättning hela livet ut. Det gäller om ni gifte er innan du fyllde 60 år, om ni har varit gifta i fem år eller om ni har gemensamma barn. Dina barn får också pension, fram till och med den månad de fyller 20 år. Om du inte är gift utan sambo får din sambo däremot inte familjepension om du dör.

Om din make eller maka gifter om sig innan han eller hon fyller 60 år upphör utbetalningarna.