Välkommen åter på måndag!

Under helgen genomför vi systemunderhåll och rådgivningstjänsten är otillgänglig till måndag klockan 09:00.

Inkomstbasbelopp – vad är det?

Inkomstbasbelopp är ett belopp som används för att räkna fram till exempel pensionsavgifter. Förutom inkomstbasbeloppet finns även ett annat basbelopp, prisbasbeloppet, som används bland annat inom vissa lagar och försäkringar. Basbeloppen räknas om varje år för att följa inflationen.