Tjänstegrupplivförsäkring – vad är det?

Alla som har ITP och som jobbar minst åtta timmar per vecka har livförsäkringen TGL, som betyder tjänstegrupplivförsäkring. Om du dör innan du har gått i pension kan din partner få 279 000 kronor från din TGL. Har du barn kan även barntillägg betalas ut. Om du vill att din sambo ska få rätt till din TGL måste du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande.