Vad är en privat pensionsförsäkring?

En privat pensionsförsäkring, eller ett privat pensionssparande, är ett sparande som du står för själv och där det är du som bestämmer hur mycket pengar du vill spara. Ditt privata pensionssparande ska komplettera den allmänna pensionen och din ITP

Tidigare hade du som privatperson rätt att dra av 12 000 kronor per år för privat pensionssparande. Från och med 2016 försvann möjligheten att göra avdrag helt. 

Läs mer: 
Vilka alternativ finns om jag vill pensionsspara privat?