Vad menas med att kontrollera att jag har rätt förmånstagare?

Förmånstagare är de personer som får pengarna från din ITP om du skulle dö. Om din familjesituation har ändrats sedan du såg över din ITP senast behöver du kontrollera att du har rätt förmånstagare. Förmånstagare för familjeskyddet och återbetalningsskyddet är i första hand din make, maka eller sambo, i andra hand dina barn. Men du kan själv ändra ordningen eller lägga till en tidigare partner, fosterbarn eller styvbarn.