Varför behöver ni veta saker om min familj?

Uppgifterna som du fyller i om din familj använder vi för att ge dig råd om efterlevandeskydd. I Rådgivningstjänst.se får du råd som ger din familj möjlighet att behålla samma ekonomiska levnadsstandard om du dör.