Försäkringsskydd – vad menas med det?

När vi använder begreppet försäkringsskydd i Rådgivningstjänst.se menar vi alla de försäkringar som skyddar dig. Försäkringsskydd är ett vidare begrepp än försäkring. Till
exempel kan ditt sjukförsäkringsskydd bestå av flera olika sjukförsäkringar som skyddar dig om du blir sjuk.