Gäller råden placeringen av kommande ITP eller ska jag flytta mitt kapital?

Råden du får i Rådgivningstjänst.se gäller de inbetalningar till din ITP som du kommer att göra framöver. Rådgivningstjänst.se ger inte råd om att flytta kapital. Det kan du istället läsa mer om hos Collectum.