ITP – vad är det?

ITP är en kollektivavtalad tjänstepension för dig som är privatanställd tjänsteman. I ITP ingår ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd. ITP är ett komplement till den allmänna pensionen som du har rätt till enligt lag.