ITP 2 – vad är det?

Du har troligen tjänstepensionen ITP 2 om det här stämmer in på dig:

  • Du är tjänsteman i privat sektor.
  • Du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal.
  • Du är född 1978 eller tidigare.

Du kan dock ha ITP 1 även om du är född efter 1978, eftersom vissa arbetsplatser helt har gått över till ITP 1.

I ITP 2 ingår ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd. Genom att göra ett ITPK-val kan du anpassa din tjänstepension till just dina behov.

ITP 2 tjänar du in från 28 års ålder
Du tjänar in ITP 2 från att du har fyllt 28 år. Din ITP 2 består av en förmånsbestämd del och en premiebestämd del, ITPK. Den större förmånsbestämda delen innebär att du får ut minst 10 procent av din slutlön när du går i pension. Den behöver du inte göra något åt. Den premiebestämda delen – din ITPK, som är två procent av din månadslön – kan du själv påverka genom ITPK-valet.

Du tjänar in ITP 2 mellan 28 och 65 år. För att få full ITP ska du jobba i 30 år. Om du fortsätter att jobba efter att du är 65 kan du komma överens med din arbetsgivare om att tjäna in ITP 1 istället.