Jag är sjukskriven sedan en tid tillbaka, har jag rätt till någon ersättning från min ITP?

I din ITP ingår sjukpension som innebär att du kan få ersättning om du är sjuk längre än 90 dagar i följd – eller mer än 105 kalenderdagar under ett år. Har du varit sjukskriven längre än så men inte fått ITP:s sjukpension? Kontrollera med din arbetsgivare om du är rapporterad som sjuk till Collectum.

För att få ITP:s sjukpension behöver du vara sjukskriven på minst 25 procent, få ersättning från Försäkringskassan och vara över 18 år.