Jag har fått ett besked om fribrev, vad innebär det?

Att din ITP ligger i fribrev innebär att den är vilande och inga nya premier betalas in. Det kan bero på att du inte längre har en arbetsgivare med ITP. Om du börjar arbeta på en ny arbetsplats med ITP så betalar de in pengar till din ITP och då ligger den inte i fribrev längre. Det pensionskapital som du har består av pengar som din arbetsgivare tidigare har betalat in.