Kollektivavtal – vad är det?

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan facket och din arbetsgivare om löner och andra anställningsvillkor, till exempel pensioner och försäkringar.